Digitale transformatie in de publieke sector

Hoe traditionele overheden zich als innovatieleiders manifesteren met no-code ontwikkelingsmethoden

Gebruik no-code om:

control-icon-purple

Projectcomplexiteit in de SDLC te verminderen

check_icon_blue

Time-to-market drastisch te verkorten

wrench_icon_orange

Nieuwe systemen met minimale onderhoudstijden te ontwikkelen

Request a demo

Reputaties zijn er om verbroken te worden

In vergelijking met bedrijven in de particuliere sector hebben overheidsorganisaties vaak moeite om te moderniseren. Bij projecten vormen budgetbeperkingen, bureaucratische processen en complexe kernsystemen enorme obstakels die moeten worden overkomen om ze te laten slagen. Door dit soort hindernissen is snel moderniseren vaak lastig, waardoor veel regeringen een negatieve reputatie hebben gekregen. Ze staan bijvoorbeeld bekend als achterhaald, traag en frustrerend om mee te werken voor zowel burgers als investeerders.

Desondanks zijn deze traditionele uitdagingen onvermijdelijk omdat strikte processen een noodzaak zijn bij de overheid. Vandaar dat innovators binnen de publieke sector slimme technologieën introduceren die een oplossingen bieden voor deze alledaagse obstakels - in plaats van te proberen de gevestigde processen te omzeilen.

Door de kernproblemen van softwareprojecten aan te pakken - zoals complexiteit, lange opleveringstijden en onnodig hoge IT-kosten - maakt no-code ontwikkeling het voor een traditionele sector mogelijk om kernsystemen te moderniseren en nieuwe bedrijfsactiviteiten te creëren om inwoners steeds beter digitaal te kunnen bedienen.
Get the whitepaper

Uitdagingen

De status-quo wijzigen

Van overheden wordt door investeerders en inwoners verwacht dat zij voldoen aan een extreem hoge kwaliteitsstandaard, wat betekent dat strikte procedures een must zijn. 

Voor projecten zowel binnen als buiten IT is het goedkeuringsproces lang, met bureaucratische processen en budgetbeperkingen die ervoor zorgen dat veel nieuwe initiatieven niet eens overwogen worden. 

In plaats daarvan worden oplossingen van derden gebruikt die slechts 70-80% van de behoeften van een overheid dekken. Deze oplossingen worden geïmplementeerd als 'quick wins' die de maandelijkse kosten doen oplopen en de reeds beperkte budgetten aantasten.

Uitdagingen bij de overheid

Wat zijn de belangrijkste drijfveren voor innovatie?

Concurrentie is niet bepaald een doorslaggevende factor voor de overheidssector. Innovatie wordt eerder gedreven door de vraag naar effectievere systemen en processen om de leefbaarheid binnen gemeenten en steden als geheel te verbeteren. Geavanceerde technologieën zijn daarom veelal gericht op het verbeteren van ervaringen en het optimaliseren van processen over de hele linie - terwijl ze tevens kostenverlagend werken.
gears_icon

Procesautomatisering

Met honderden processen op meerdere afdelingen, vormt elke laag van inefficiëntie een exponentiële tijd- en kostenpost voor overheidsmedewerkers, inwoners en partners. De optimalisatie van deze processen wordt ondersteund door slimmere software, kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML) of no-code platforms die snelle applicatieontwikkeling (RAD) mogelijk maken.

double_arrow_icon_blue

Flexibiliteit en betaalbaarheid

Volgens een rapport van Granicus uit 2018 "stelden bijna drie op de vier respondenten (73 procent) dat hen werd gevraagd om meer te bereiken met minder budget." De noodzaak om maximale waarde te halen uit technologie en licenties heeft geleid tot de wijdverbreide acceptatie van no-code ontwikkeling, mede dankzij de wendbaarheid van platforms zoals Betty Blocks en de relatief lage maandelijkse kosten die daarbij horen.

partner-developer-icon

Verrijking van de gemeenschap

Sociale diensten spelen een cruciale rol bij de activiteiten van de overheid. Bot gezegd zijn het de meer gelukkige en geëngageerde burgers die een veel kleiner effect hebben op de financiën van een regering dan degenen die niet over de middelen beschikken om hun problemen effectief te communiceren. No-code tools zoals Ikzoekjeugdhulp.nl faciliteren een open en real-time communicatie tussen gemeenten en zorginstanties. Deze dienst vergroot de maatschappelijke betrokkenheid en lost direct problemen binnen de gemeenschap op. 

mindmap-icon

Slimmer omgaan met datastromen

Overheden genereren en verzamelen enorme hoeveelheden data om een land letterlijk draaiende te houden. Om de grote stroom aan persoonsgegevens beter te beveiligen, worden er stappen gezet om informatie van lokale, decentrale servers naar de cloud te verplaatsen. Common Ground, een initiatief van Nederlandse gemeenten en marktpartijen is een goed voorbeeld. Deze beweging moet steden, gemeenten en organisaties in staat stellen hun collectieve informatie te gebruiken voor de verbetering van de digitale dienstverlening. 

rocket_icon_orange

Het verkorten van de opleveringstijd

Snelheid en flexibiliteit zijn een absolute must in de digitale revolutie. No-code platforms ondersteunen Rapid Application Development (RAD) en stellen IT-professionals in staat om nieuwe toepassingen tot wel acht keer sneller te bouwen dan via traditionele ontwikkelingsmethoden. Vanwege de extreem korte time-to-market is een no-code platform, gecombineerd met de RAD-methodologie perfect voor het testen en verder ontwikkelen van effectieve webapplicaties.

Check-icon

Projectcomplexiteit verminderen

Overheden zijn organisaties waarbij verandering op elk niveau moet worden verantwoord aan besluitvormers. Dit is een projectmoordenaar voor de IT professional, wiens projecten moeilijk te kwantificeren of uit te leggen zijn aan mensen buiten de IT-sfeer. Dit komt mede door de complexiteit van het traditioneel programmeren. Daarom kan een vereenvoudiging van de levenscyclus van softwareontwikkeling (SDLC) belanghebbenden helpen om het proces en zijn componenten beter te begrijpen, waardoor de buy-in drastisch wordt verhoogd.

background-image-white

Hoe Zaanstad duurzame innovatie mogelijk maakte met no-code

Toen de gemeente Zaanstad een nieuw systeem voor haar jeugdzorg nodig had, zag senior informatiemanager Tom Uleman een kans om te investeren in een toekomstbestendige infrastructuur van de organisatie. Volgens Uleman waren de frustraties van de stad een te wijten aan de sterke afhankelijkheid van tooling van derden: “We hadden een visie over hoe jeugddiensten in de regio moesten worden aangepakt, maar geen beschikbare software kon deze visie ondersteunen. De applicatie bestond nog niet. "

De oplossing
Dus besloten Tom en zijn team om de applicatie te ontwikkelen met het no-code platform van Betty Blocks. De eerste versie van de applicatie was klaar in slechts 10 dagen. Eenmaal live, verhoogde de applicatie de administratieve efficiëntie voor jeugdzorgprogramma's met 40%. En waar het GWS-systeem voorheen 10 backend-ontwikkelaars nodig had om te kunnen werken, heeft Zaanstad er nu nog maar 4 nodig om het systeem te onderhouden.

De eerste applicatie voor jeugdzorg was zo succesvol dat de gemeente Zaanstad in totaal 7 kernapplicaties heeft vervangen door Betty Blocks in de afgelopen 3 jaar. Tegenwoordig benadert de gemeente zijn IT-projecten zo volledig mogelijk, en staat innovatie veel hoger op de agenda. 'Het gaat om het doen en experimenteren', aldus Uleman.

“Met de Betty Blocks-applicaties in het hart van onze jeugdzorgadministratie besparen we jaarlijks €620.000 en zijn we uitgegroeid tot een leider onder de gemeenten.”

Tom_Uleman Tom Uleman, Senior Information Manager bij Gemeente Zaanstad

7x snellere ontwikkeling

No-code speelde voor Uleman een integrale rol om ervoor te zorgen dat het huidige project en toekomstige softwareprojecten konden worden uitgevoerd ondanks de gebruikelijke beperkingen binnen de sector. Waar traditionele applicatie-ontwikkeling 11 maanden zou hebben geduurd en de kosten van full-stack programmeurs hoog zouden zijn opgelopen, duurde de oplevering van de no-code-oplossing van Uleman slechts anderhalve maand. Gecombineerd met nul onderhoudseisen bespaarde Zaanstad niet alleen budget op de ontwikkeling, maar bespaart de gemeente jaarlijks zo'n € 620.000 aan operationele kosten.
background-image-white

No-code in de overheidssector

Zaanstad is niet de enige gemeente die RAD-tools zoals no-code heeft omarmd om haar IT-infrastructuur efficiënter te kunnen moderniseren. In heel Nederland ontstaan nieuwe initiatieven zoals Common Ground om grootschalige gegevensuitwisseling te vergemakkelijken. In de Verenigde Staten wordt het Smart Region Consortium geïmplementeerd op Internet of Things (IoT) oplossingen in de staat Arizona. Hoe realiseren overheden dit terwijl sommige particuliere bedrijven het hier moeilijk hebben? Laten we eens kijken wat Betty Blocks doet om dit mogelijk te maken:
background-image-black

Veilig en vertrouwd

Veiligheid is natuurlijk altijd belangrijk, maar in de overheidssector is het extra cruciaal. Het Betty Blocks no-code platform is ISO27001 gecertificeerd en wordt erkend door topanalisten in de IT-wereld. In combinatie met onze standaard beveiligingsmethoden kunnen inwoners en overheidsinstanties erop vertrouwen dat al hun gegevens 100% beschermd zijn.
background-image-white

Erkend door analisten

Keyvisual-FW-magazine

Betty Blocks is named as a Strong Performer in the Forrester Wave™: Low-Code Platforms For Business Developers, Q2 2019

Read more
Blue block (4)

Betty Blocks Named a Visionary in Gartner 2020 Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms

Read more
Keyvisual-FW-magazine

Betty Blocks is named as a Leader in The Forrester Wave™: Mobile Low-Code Platforms for Business Developers, Q3 2018

Read more

Overheid en citizen development

Met de intuïtieve drag-and-drop interface van Betty Blocks kunnen ambtenaren en zelfs inwoners bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve software-oplossingen. Lees meer over citizen development hier.

platform-drag-drop

Zekerheid op ondernemingsniveau

Met krachtige no-code tools en de flexibiliteit om geavanceerde code te implementeren, is geen enkele applicatie of tool buiten bereik. De enige beperking is je fantasie.

Wat nu?

‘Smart’ is een woord dat veel wordt gebruikt binnen de publieke sector. Slimme steden, slim afvalbeheer, slimme systemen - noem maar op. Het is een visie die landen van over de hele wereld nastreven. En met slimme tools zoals Betty Blocks kunnen deze visies nu makkelijker worden gerealiseerd dan ooit tevoren. Om de veranderingen op gang te brengen zijn we afhankelijke van innovatieve geesten die niet-traditionele technologiëen toeëigenen om uitzonderlijke oplossingen te creëren voor overheden en inwoners.

Wil je meer lezen over no-code innovatie binnen de overheid? Lees dan onze whitepaper met specifieke voorbeelden van organisaties die eerder innoveerden met no-code.
Get the whitepaper