Webshop voor de Meedoen-regeling van de gemeente Schagen

In iedere gemeente in Nederland krijgen inwoners met een laag inkomen de kans om mee te doen dankzij de Meedoen-regeling. Deze regeling heeft betrekking tot bijvoorbeeld diverse sportactiviteiten en cursussen, cultuur proeven of een keer naar de film. Om meer inwoners uit minima gezinnen te bereiken, heeft de gemeente Schagen de "Meedoen Schagen" webshop ontwikkeld.

Op het platform “Meedoen Schagen” kunnen kinderen uit minima gezinnen en gepensioneerden met een laag inkomen een persoonlijk budget besteden aan zelfgekozen sport- en cultuuractiviteiten.
1920x1080_blogpost_ITbacklog

“Via de webshop kunnen kinderen uit minima gezinnen en gepensioneerden met een laag inkomen een persoonlijk budget besteden aan zelfgekozen sport- en cultuuractiviteiten.”

Dubbeltellingen, handmatige invoeringen en altijd hulp van een externe partij

Herman de Ruiter, van Samenlevingszaken van de gemeente Schagen vertelt: “Het begon met de evaluatie van ons oude platform. Er heerste wat ontevredenheid over de werking en gebruiksvriendelijkheid van dit online platform. Daarnaast bereikten we nog lang niet alle inwoners van Schagen die voor de Meedoen-regeling in aanmerking kwamen; slechts 59%."

Om de webshop gebruiksvriendelijker te maken zijn er een aantal cruciale zaken aangepakt. Waar men voorheen inlogde met een geboortedatum, is nu DigiD geïntegreerd. Dit voorkomt veel dubbeltellingen in het systeem en zorgt dat iedere gebruiker direct een persoonlijk profiel krijgt. Ook de werknemers van de gemeente Schagen zijn een stuk zelfredzamer. De Ruiter: “Voor elke toevoeging of aanpassing hadden we een externe partij nodig. Ook de mutaties van aankopen verliepen niet efficiënt genoeg. Alle mutaties voerden we handmatig in, wat weer zorgde voor veel extra werk en een hoge mate van foutgevoeligheid. Het was dus hoog tijd om IT te omarmen en het concept te verbeteren."