Financieel gezond

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen financiële huishouding. Het team Financieel Toezicht van de provincie Zuid-Holland heeft als taak om financieel toezicht te houden op deze organisaties binnen de provincie. Hiermee wordt beoogd een gezonde financiële situatie te bevorderen.
PZH_AFT_05_2000x1333-1

“Het team dacht met ons mee en gaf waardevolle suggesties. Ze boden uiteindelijk nog meer dan wij hadden verwacht.”

Een verouderd systeem

Financieel toezicht is geen proces waarvoor standaardapplicaties (zoals een boekhoudpakket of een salarisadministratiesysteem) beschikbaar zijn. Daarvoor is het proces te specifiek.

De afdeling Financieel Toezicht van de provincie Zuid-Holland werkte met een systeem dat niet optimaal aansloot op de werkprocessen. Daarnaast werkte dit systeem niet heel gebruiksvriendelijk en was het uitwisselen van data lastig. Dit zorgde voor veel handmatige acties die met behulp van losse Excel bestanden moesten worden uitgevoerd.

Grote hoeveelheden data

De provincie had de wens om een app te ontwikkelen voor deze specifieke bedrijfsprocessen waar geen standaardpakketten voor bestonden. Het nieuwe systeem zou met Betty Blocks moeten worden gebouwd. Het team van EsperantoXL begon met het opbouwen van de gewenste onderdelen en keek hierbij kritisch waar mogelijke verbeterpunten lagen.

Een van de grote uitdagingen was dat een grote hoeveelheid documenten en data in het systeem moet worden verwerkt. De afdeling Financieel Toezicht werkt met veel momentopnames zoals jaarrekeningen en begrotingen van gemeentes en gemeenschappelijke regelingen. Daarvoor moeten veel gegevens handmatig worden ingevoerd. Het was de taak aan EsperantoXL om een manier te vinden waarop het invoeren en overtypen minder tijdrovend en foutgevoelig zou zijn.