Gemeentelijke overheden

Gemeentelijke overheden zijn continu in beweging, dienen zich aan te passen aan een veranderde maatschappij en regelgeving. Aan de hand van Betty Blocks kunnen deze gemeentelijke overheden hun informatievoorziening op het hoogste niveau houden.

Gemeente Hoorn

Gemeente Hoorn zag zich eind november 2014 voor het probleem gesteld dat het Gemeentelijk Gegevensknooppunt niet op tijd gereed zou zijn voor alle gewenste berichtenuitwisseling tussen gemeente en zorgaanbieders. Gemeente Hoorn wilde koste wat het kost voorkomen dat het vertrouwelijke berichtenverkeer per mail zouden worden aangeboden. Haast was geboden. Op basis van het Betty Blocks app platform was de applicatie uiteindelijk na twee dagen, en daarmee nog voor het einde van het jaar gereed. “Het leek te mooi om waar te zijn, maar het is met Betty Blocks gelukt”. Download case