government

Gemeente Den Haag

Een innovatief, agile & gebruiksvriendelijk Factoring Management Systeem met Betty Blocks.

Gemeente Utrecht

Willems Gerechtsdeurwaarders zet het Betty Blocks-platform in voor het debiteurenportaal.

Den Helder

Binnen 2 weken is er een portaal ontwikkeld om zorgproducten en contracten inzichtelijk te hebben.

Hollands Kroon

In slechts 2 weken een facturatiesysteem ontwikkelt voor het heffen van precariobelasting.

image Hoorn

"Het is met Betty Blocks maar mooi gelukt”. Het GGK was niet op tijd klaar voor berichtenuitwisseling tussen gemeente en zorgaanbieders. Betty Blocks realiseerde een werkende POC binnen 2 uur.

image Hoorn

Download direct de Hoorn customer case

image Zaanstad

Binnen 1 maand is er een nieuwe webshop ontwikkeld voor het programma ‘Meedoen Zaanstad'. Organisaties bieden sporten aan waar ouders en kinderen zich voor kunnen aanmelden.

image Zaanstad

Download direct de Zaanstad customer case

Helmond

City of Alkmaar

Waterschap Zuiderzeeland

City of Amsterdam

Gemeente Groningen