Verkorting van implementatietijd is de key naar succes

Nog nooit in de geschiedenis is het iemand gelukt effectief de toekomst te voorspellen, Nostradamus en Rasputin natuurlijk daargelaten. Ook de boeken van Nassim Taleb (bijvoorbeeld Fooled by Randomness en Black Swan) tonen zeer duidelijk aan dat men continu wordt verrast door zaken die 'zomaar' gebeuren zonder vooraf voorspeld te kunnen worden. Waarom denkt men dan wel van te voren een grootschalig IT-project te kunnen 'voorspellen'?

Doorlooptijd, budget en uiteindelijk op te leveren functionaliteit blijken zo goed als onmogelijk in te schatten. In het verleden is keer op keer bewezen dat we dit niet kunnen. Zie bijvoorbeeld mijn vorige blog over hoe van 50% naar 100% geslaagd IT-projecten te komen.

En dat geldt trouwens niet alleen voor de IT-wereld. Lees bijvoorbeeld 'de bodemloze put' van Robert Bell over het hoe en waarom van het totale falen qua tijds- en budgetinschatting van megaprojecten als de Kanaaltunnel en de Betuwelijn. Aangenomen dat 'de wereld' steeds dynamischer wordt en zodoende steeds sneller veranderd (dat is een voorspelling, ik geef hiervoor geen garanties af), maakt het doen van inschattingen alleen nog maar lastiger.

Verkort de implementatietijd met factor 10
Er is in mijn beleving maar één echte oplossing voor dit probleem en dat is de drastische verkorting van de doorloop/implementatietijd. En met drastisch bedoel ik dan factor 8 a 10. Dit is wellicht technisch nog niet mogelijk voor grootschalige bouwprojecten. In de IT wereld zijn dergelijke versnellingen in implementatie en ontwikkeling wel degelijk te halen.

Zodoende zou je een IT-project dat nu wordt ingeschat met een looptijd van 2 jaar in 2 a 3 maanden moeten kunnen uitvoeren. Logischerwijs ben je zodoende een stuk minder vatbaar voor zaken die 'zomaar' gebeuren. Bovendien zal je budgettechnisch nooit heel erg slecht uitkomen als je oorspronkelijk al met een traject van 2 jaar (wat dan hoogstwaarschijnlijk 3 a 4 jaar wordt) rekening had gehouden.

Het probleem kan zitten in de uiteindelijke functionaliteit die opgeleverd wordt. Is het mogelijk in zo’n korte tijd „dezelfde” functionaliteit te bieden? Is het mogelijk om „verandering” teweeg te brengen in een dergelijk korte tijd? De vraag is of alle vooraf en gedurende het project bedachte functionaliteit nodig is om te bereiken wat je wilt bereiken. Ook al zou dat zo zijn dan denk ik nog steeds dat het mogelijk is.

Gebruik een model gedreven platform
In mijn relatief korte IT-carriere heb ik zelf gezien dat dit kan, en ik zie het bij Betty Blocks nog steeds dagelijks gebeuren. Er is wel een drietal minimale voorwaarden:

  • Gebruik een model gedreven ontwikkelplatform om het ontwikkelen enorm te versnellen
  • Zorg dat je een gemotiveerd team hebt aan de kant van de klant dat constant bereid is te testen en feedback te geven
  • Stel een zeer sterke projectmanager aan die alle onnodige extra’s van tafel veegt.

Zien hoe je het Betty Blocks platform kan inzetten voor een enorme versnelling in ontwikkeling? Neem contact op!

Subscribe to our newsletter

Subscribe

and share this blog item

  • image description
  • image description

Experience Betty Blocks