Van 50% naar 100% geslaagde IT projecten

Ik werd onlangs geattendeerd op dit artikel van Hans van Bommel: IT-ers hobbyen, dat kost veel geld. Een interessant artikel met een aantal waarheden als koeien: IT ontwikkeling is een echt ambacht, kost veel tijd/geld en levert helaas vele rampen op. Hans van Bommel stelt: „het moet voor professionals onomwonden duidelijk zijn hoe je IT maakt” waarbij een IT-project/oplossing nooit stopt en altijd aan verandering onderhevig is. Hierbij trekt hij een aantal keer de vergelijking naar de bouwsector waarbij een huis doorgaans gebouwd wordt met beton of stenen en men niet ineens bedenkt om het met tandpasta te gaan doen, terwijl dat in de wereld die IT heet nog steeds wel gebeurd.
De grap is dat er helaas nog geen echte „best-practices” in IT-ontwikkeling bestaan, kijkend naar historische data mislukt nog meer dan 50% van alle IT-projecten doordat het uit de tijd of budget loopt en/of niet de gewenste functionaliteit oplevert. DE IT-industrie bestaat ook nog niet zo lang en heeft wellicht nog niet de tijd gehad te groeien naar echte best-practices. Natuurlijk is er een aantal standaardpakketten dat in de basis heel goed in staat is een vast proces uit te voeren. Echter, doordat elk bedrijf in principe een „software”-bedrijf is (Zie: Forbes en onlangs nog Derek Roos van Mendix), de business steeds hogere eisen stelt aan IT-ondersteuning en de markt steeds sneller veranderd, wordt de roep om maatwerk alsmaar groter. En daar gaat het dus fout. Tenminste, als men blijft proberen al dat maatwerk in groots opgezette projecten met dito projectteams (wellicht nog ge-outsourced en/of ge-offshored ook) uit te voeren, ver weg van de uiteindelijke gebruikers. Dit moet echt anders en dat gebeurt inmiddels ook op grote schaal voor steeds grotere projecten. Platformen als Betty Blocks zorgen er juist voor dat je met kleine projectteams heel snel al itererend naar flexibele oplossingen komt, in directe samenspraak met gebruikers. Hoe kan dat?
Om in de beeldspraak van het bouwen van een gebouw te blijven: het is niet meer nodig om elke baksteen zelf te bakken alvorens je er een gebouw mee bouwt, dit geldt tevens voor ramen, deuren, liften, etc. Voor een heleboel componenten van een gebouw worden vaste keuzes gemaakt. Natuurlijk maken bijvoorbeeld de uiteindelijke buitenkant van een gebouw en een aantal innovatieve zaken binnenin, het gebouw uniek, maar in de basis zijn heel veel zaken standaard.
Een platform als Betty Blocks biedt hetzelfde principe, het platform biedt de mogelijkheid om met voorgedefinieerde vaste bouwblokjes (lees: bakstenen) maatwerk applicaties op te bouwen zonder dat coderen nodig is. Daarnaast kan je reeds bestaande ontwerpen (lees: applicatietemplates) hergebruiken en aanpassen aan de specifieke omstandigheden. Alleen voor bijvoorbeeld de uiteindelijke look en feel (mochten daar hele specifieke wensen voor zijn) of zeer complexe zaken binnenin, is het nodig ambachtelijk werk (lees programmeurs) in te zetten. Dit wil en kan je namelijk nooit „pre-fab” oplossen. Door op deze manier IT projecten op te pakken, worden grote voordelen behaalt: je hebt niet meer voor elk brokje functionaliteit een programmeur nodig, het is mogelijk om heel snel een prototype of testversie van de gewenste situatie te maken en de beheersbaarheid en aanpasbaarheid van je uiteindelijke oplossing nemen drastisch toe. Zodoende kan een groot deel van het voorheen „ambachtelijke werk ” gedaan worden door een ander type professionals, namelijk business engineers die met een klant kunnen sparren over gewenste functionaliteit, prioriteiten etc. De echte „ambachtslieden” (de programmeurs) kunnen zich bezighouden met de echt interessante/moeilijke zaken.
Weten hoe je dit met Betty Blocks kunt bereiken? Zie www.bettyblocks.com en neem contact op!

Subscribe to our newsletter

Subscribe

and share this blog item

  • image description
  • image description

Experience Betty Blocks