Power to the business

Uit ongeveer elk artikel dat tegenwoordig gepubliceerd wordt over de rol van IT in een organisatie en bedrijfssoftware in het algemeen, blijkt dat de jongere werknemers „ouderwetse” software en de daarbij behorende langzame processen niet meer accepteren. De gebruikte technologie van een bedrijf was zelfs in 2011 voor 60% van potentiële werknemers van invloed op de bedrijfskeuze (volgens onderzoek van PWC). Dit zal nu ongetwijfeld hoger liggen.

Business meer en meer centraal

Werknemers die sinds enkele jaren de arbeidsmarkt betreden zijn volledig gewend aan het gebruik en configuratie van (consumenten)applicaties. Zodoende is de tussenkomst van een IT-er om iets te regelen overbodig, zo niet absurd geworden (zie eveneens: blog cio.nl). Zeker waar het gaat om simpele zaken als toegang tot een applicatie, kleine aanpassingen etc. Dit kan de business prima zelf, waardoor de lange wachttijden die doorgaans gangbaar zijn, kunnen worden vermeden.

Optimale self service

Kortom, er is behoefte aan verregaande mate van self service voor medewerkers waarbij middels eigen devices zowel toegang als invloed kan worden uitgeoefend op de te gebruiken bedrijfsapplicaties. En stel dat het mogelijk zou zijn geheel nieuwe functionaliteit dan wel applicaties voor te stellen en te (laten) realiseren, zou dat niet interessant zijn voor de „business”?

Grenzen

Natuurlijk moet bovenstaande alleen kunnen binnen bepaalde grenzen omtrent security, functionaliteit etc en door een IT afdeling zeer goed worden begeleid (zie eveneens een van mijn vorige posts: hoe wordt de IT-afdeling strategisch?). Daarnaast zijn er tal van medewerkers die helemaal niet zitten te wachten op deze flexibiliteit en „eigen-verantwoordelijkheid”. Laat die dan in ieder geval snel en adequaat op maat bediend worden door de IT-afdeling.

Power to the business

Door de strategische inzet van een „high productivity platform” (zie Forrester) dan wel aPaaS (zie Gartner) door een IT-afdeling, wordt de business op maat bedient en houdt de IT-afdeling de regie. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld Gartner stelt op basis van het aPaaS Magic Quadrant (in 2014): “CIOs, IT planners and architects who include cloud solutions in new technology decisions should pay attention to building expertise in platform as a service.” Nu lijkt dit al een achterhaalde uitspraak, want ongeveer elk bedrijf is met cloud solutions bezig. Nu nog een cloud platform vinden waarmee de business zelf, zo simpel als mogelijk, bedrijfsapplicaties kan aanpassen (of realiseren) en IT de regie kan houden. Zoek niet langer: het Betty Blocks platform is zo’n applicatie-ontwikkelplatform en 100% cloud gebaseerd.

Meer weten? Neem contact op.

Subscribe to our newsletter

Subscribe

and share this blog item

  • image description
  • image description

Experience Betty Blocks