Monsters in de ICT

In het begin was er maar één computer binnen een bedrijf. Hiermee werden de eerste simpele, ongecompliceerde taken binnen het bedrijf geautomatiseerd. Gezien de tijdswinst die men hiermee kon behalen, waren hiermee de eerste stappen naar een technologische revolutie gezet. Men kreeg steeds meer tijd voor andere taken en hierdoor creëerde men voor zichzelf de mogelijkheid om efficiënter te kunnen werken. Verder kon men zich meer en meer richten op de kernactiviteit(en) van de onderneming.

Groot, groter, grootst

Dat resulteerde uiteindelijk in aanschaf van meer computers binnen een bedrijf. Deze computers moesten natuurlijk ook allemaal onderling met elkaar kunnen communiceren. Het eerste computernetwerk was een feit. Deze ontwikkelingen hebben ons in het leven veel mooie, nieuwe mogelijkheden en technologie gebracht. Het ontstaan van monsterlijke ICT-omgevingen was echter een direct gevolg van deze nieuwe, innovatieve ontwikkelingen. Een bedrijf dat eerst voldoende had aan een of meerdere PC ’s, ging mee met haar tijd en groeide al snel uit tot een grote internationale onderneming. Een moderne onderneming waarbij tegelijkertijd oude processen snel voor nieuwe zijn vervangen.

Verouderde software in een duur jasje

Toch zien we dat men nog steeds blijft vast houden aan een IT-omgeving waarbij verouderde software wordt gebruikt met daar overheen extra lagen van technologieën om dat gehele proces toch te kunnen automatiseren. Al deze aan elkaar geknoopte netwerken en software moeten ook nog met elkaar kunnen “praten”. Hierdoor ontstaan steeds meer koppelingen en lagen binnen het ICT landschap om het bedrijfsproces zo goed mogelijk doorgang te kunnen laten kan vinden. Daarnaast hebben ondernemers tegenwoordig gehele ICT afdelingen in dienst om al deze netwerken, software en koppelingen te onderhouden. Dit is in de huidige tijd onnodig en ook nog eens erg duur.

Hoe kan het dan gemakkelijker en goedkoper?

De hoog opgeleide ontwikkelaars en programmeurs binnen de ICT branche doen hun naam eer aan. Enkele jaren geleden ontwikkelden zij de Cloud. De Cloud staat voor een netwerk, dat met al de computers die erop aangesloten zijn, een soort 'wolk van computers' vormt. De eindgebruiker hoeft hierbij geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is dus ook niet meer verantwoordelijk voor het (dure) onderhoud. De Cloud is er in allerlei vormen en maten, maar de belangrijkste ontwikkelreden is dat ICT een service moet zijn in plaats van een noodzakelijk kwaad. Het is belangrijk dat we weer hernieuwde stappen gaan zetten binnen de technologische revolutie. Snel netwerkverkeer, zonder tijdrovende onderhoudswerkzaamheden geeft ons wederom de mogelijkheid om ons te kunnen richten op datgene wat ondernemers belangrijk vinden binnen de ICT.

Lef en ballen, met oog voor de toekomst

Het wordt daarom tijd om het huidige ICT landschap scherp onder de loep te nemen en daar waar nodig de bezem er eens flink door te halen. Het is hierbij belangrijk om een keuze te maken tussen wat er zelf nog wordt gedaan en wat kan worden uitbesteed aan een externe partij. Maar vergeet niet dat de software binnen dit proces nog steeds zeer belangrijk is. De systemen moeten echter nog steeds flexibel mee groeien met de onvermijdelijke situatie dat er continue veranderingen plaats zullen vinden. Het inhuren van dure programmeurs met lange doorlooptijden voor opleveringen werkt hier zeker niet aan mee. De eisen zijn in de loop der tijd sterk veranderd en het systeem kan hierdoor nog steeds niet gebruikt worden zoals men wenst.

De sleutel tot maatwerk

Een oplossing hiervoor is het PaaS of aPaaS principe. Hierbij gebruikt men een Cloud platform waarbij het mogelijk is om zonder ook maar een coderegel te schrijven, zelf een gehele applicatie naar wens te bouwen. Een prettige bijkomstigheid is dat deze vervolgens ook nog eens gemakkelijk te onderhouden is. Hierdoor ontstaat er een verdere efficiency binnen de processen. Deze efficiency vormt, samen met de mogelijkheid om hier het nieuwe systeem op af te kunnen stemmen, de sleutel om deze systemen optimaal te kunnen gebruiken.

Subscribe to our newsletter

Subscribe

and share this blog item

  • image description
  • image description

Experience Betty Blocks

this website uses cookies to improve your experience.