Hoe wordt de IT-afdeling „strategisch”?

Vorige week verscheen er een artikel op IT-Executive.nl: IT-afdelingen moeten knokken voor strategische rol. Uit onderzoek van IDG onder 100 IT-beslissers blijkt dat slechts 28% gelooft dat de IT-afdeling effectief kan voldoen aan de eisen van de business. Daarnaast „vindt de helft de relatie tussen de IT-afdeling en de organisatie "slecht" en merkt 65% dat eindgebruikers een dringende behoefte hebben aan een betere gebruikerservaring en dienstverlening.” Dit zal onder andere komen doordat het gemiddeld 6 maanden duurt voordat een IT-afdeling überhaupt in staat is iets op te leveren voor de business (zie mijn vorige blog).

Geen tijd voor innovatie

In het artikel wordt tevens gesteld dat 84% liever ziet dat hun team meer tijd en focus heeft voor innovatie en strategische activiteiten. Dit kan echter niet omdat „de dagelijkse taken die nodig zijn om IT-systemen simpelweg draaiende te houden en de gebruikers up & running te houden ongelooflijk tijdrovend zijn.” Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat „IT een cruciale factor voor de productiviteit van werknemers kan worden zodra IT in staat is om pro-actief IT-diensten te leveren aan gebruikers en additionele diensten via self service beschikbaar te stellen.”

Tijd voor een high productivity platform

Kortom: de IT-afdeling moet af van tijdverslindende operationele taken zodat er tijd over is om pro-actief passende diensten te leveren voor de business (liefst ook nog middels self-service/private-appstores) zodat de IT-afdeling een meer strategische rol krijgt en in de rol kan kruipen van „orchestrator” in plaats van „veldwerker”. Een mooi streven en wederom een aanwijzing dat IT-afdelingen gebaat zijn bij een „high productivity tool” als Betty Blocks. Dit, om tijdverslindende maatwerk/legacy applicaties te vervangen voor beter beheersbare en kostenbesparende oplossingen. Maar vooral om de business zelf veel directer in het realisatieproces te betrekken. Een aspect dat in het artikel achterwege blijft.

Betrek de business in het ontwikkelproces

De business moet actief betrokken worden in het proces van het „pro-actief” realiseren van de juiste oplossingen. Pas dan ontstaat er een verbinding tussen business en IT en win-win. Door de inzet van het Betty Blocks platform kan de business zelf direct meedenken/ontwikkelen aan passende oplossingen en ontstaat een echt strategische rol voor de IT-afdeling. De IT-afdeling kan zodoende beter sturen waar een oplossing heen gaat, haar meerwaarde laten zien in expertise en „orchestrator” zijn van het proces. Door meer businessbetrokkenheid zal vrijwel automatisch een betere gebruikerservaring ontstaan en oplossingen worden omarmd (er is immers zelf aan meegesleuteld en actief over nagedacht). Denk je: daar heeft de business toch helemaal geen tijd voor? Dan denk ik: dan heeft het blijkbaar geen prioriteit en is er geen „oplossing” noodzakelijk.

Dubbele winst

Door de inzet van het Betty Blocks platform is dubbele winst te behalen: vervang legacy applicaties door makkelijk aanpasbare en goed onderhoudbare cloud-oplossingen waardoor tijd overblijft om innovatief te zijn. Het Betty Blocks platform zorgt daarnaast voor betrokkenheid van de business bij het ontwikkelproces waardoor innovatief en pro-actief problemen en ideeën kunnen worden omgezet in bedrijfsapplicaties (en publiceer die in een private-appstore). Zodoende ontstaan passende en door de business omarmde oplossingen.

Wil je meer weten, neem contact op!

Subscribe to our newsletter

Subscribe

and share this blog item

  • image description
  • image description

Experience Betty Blocks

this website uses cookies to improve your experience.