Falende IT-projecten bij de overheid, waar blijft de disruptive technology?

Falende IT-projecten bij de overheid kosten de samenleving tientallen miljoenen per jaar. Regelmatig een project waar vroegtijdig de stekker uit moet worden gehaald omdat het project volledig is vastgelopen en doormodderen geen zin meer heeft. Er is moed nodig om een lopend project te stoppen en er is ook moed nodig om de huidige manier van werken te veranderen.

Te complexe projecten

De overheid is groot en wordt vaak geconfronteerd met wijzigingen die vanuit Den Haag worden opgelegd. Met ruim 270.000 medewerkers bij het Rijk en de Gemeenten is er met goed werkende software veel efficiency te behalen. Er is dus veel baat bij digitalisering van de overheid en vaak is het helder wat de voordelen zouden zijn van goed werkende software. Hierdoor worden projecten vaak te ambitieus gestart - er wordt te veel in 1 project gestopt zonder dat de werkelijke impact en complexiteit duidelijk is.

Te grote projecten falen altijd

Dat geldt overigens niet alleen voor IT-projecten bij de overheid, maar ook bij bedrijven. En dit geldt ook niet alleen voor IT-projecten, dit geldt voor alle projecten die “te groot” zijn. En: dit is geen Nederlands probleem, dit probleem speelt in alle landen.

Alle projecten die “te groot” zijn, zijn gedoemd te mislukken. Het slagen van projecten wordt namelijk bepaald op basis van het vooraf bepaalde budget (stelselmatig te laag), deadline (stelselmatig te vroeg), en opgeleverde functionaliteit (stelselmatig anders, minder etc dan vooraf bedacht).

Of het nu gaat over de kanaaltunnel, Joint Strike Fighter, Betuwelijn of C2000 - projecten die te groot zijn, falen. Terwijl er wel oplossingen te bedenken zijn. De simpelste oplossing betreft het loslaten van budgetten, deadlines en functionaliteiten en zodoende volledig vrij een project aanvangen. Fantastisch idee, alleen in de praktijk niet werkbaar.

Hou het klein

Voor IT-projecten is er wel een oplossing: hou projecten klein. Houdt projecten klein en overzichtelijk. Zodoende kan elk klein project een succes worden. Een bijkomend voordeel is dat de macht van grote IT-spelers wordt ingeperkt. Als projecten kleiner worden, krijgen ook kleinere spelers een kans om zich te bewijzen. Per project kan de beste aanbieder winnen, niet alleen de clubs die als enige in staat zijn om het project überhaupt te kunnen behappen. In een wereld waar alles steeds specialistischer wordt, is het eigenlijk bizar dat dergelijke faalprojecten nog steeds bestaan. Dat je een brug niet per blokje kunt opbouwen, dat is logisch, met IT-projecten kan dat inmiddels prima.

Parlementaire enquete

In oktober 2014 heeft de commissie Elias een parlementair onderzoek uitgevoerd naar ICT-projecten bij de overheid. In het eindrapport zijn er een tal van aanbevelingen gedaan hoe toekomstige ICT-projecten binnen de overheid moeten worden uitgevoerd. Één van de aanbevelingen is het faseren van het project en daarbij per fase direct bruikbare producten op te leveren. De AGILE-methode is een vorm die fasering van projecten kan bewerkstelligen.

Disruptive Decennium

Dit is de tijd waarin bestaande markten steeds sneller overhoop worden gehaald door nieuwe spelers met een innovatieve dienst. Het kan niet lang meer duren voordat de bestaande markt, die al jaren de IT-overheidsprojecten voor de overheid uitvoeren, compleet wordt opgeschud. Applicatie ontwikkelplatformen (aPaaS) gaan hier een belangrijke rol in spelen. De snelheid waarmee applicaties kunnen worden gebouwd in combinatie met de flexibiliteit om wijzigingen door te voeren, biedt aPaaS de techniek om complexe projecten op te breken en in kleine, werkbare onderdelen op te leveren. Techniek alleen is niet voldoende, een cultuuromslag binnen de overheid en wijzigingen in bijvoorbeeld in de aanbestedingswet zijn nodig voor de broodnodige veranderingen voor ICT-projecten bij de overheid. Ik kan niet wachten.

Subscribe to our newsletter

Subscribe

and share this blog item

  • image description
  • image description

Experience Betty Blocks

this website uses cookies to improve your experience.