Betty Blocks breidt internationaal verder uit.

 

Met de keuze van EAU voor het BB platform breidt BB zijn internationale netwerk verder uit.


Over de EAU

De EAU is een internationaal georiënteerde ledenorganisatie voor urologen. Eén van de belangrijkste taken die de organisatie uitvoert, is de organisatie van een jaarlijks terugkerend vijfdaags congres ergens in Europa waar gemiddeld rond de 10.000 bezoekers op afkomen. In 2016 zal dit congres in München plaatsvinden. Dergelijke congressen worden jaren vooruit gepland en dit jaar is Betty Blocks hierbij aanwezig.

Vernieuwing

Enige tijd geleden constateerde de EAU dat het huidige back-office systeem aan vernieuwing toe is. Het is verouderd, kostbaar in onderhoud en inflexibel. Daarnaast zijn er verschillende efficiency slagen te behalen om het huidige handwerk te verminderen en nieuwe functionaliteit toe te voegen.

Tijdens de zoektocht naar een nieuw systeem liep de EAU er vooral tegenaan dat veel nieuwe systemen kostbaar, niet flexibel en niet snel opgeleverd konden worden. Na een intensieve zoek- en selectieprocedure kwam de EAU uit bij Betty Blocks en een andere potentiële kandidaat. Doorslaggevend was de snelheid waarmee Betty Blocks een kwalitatief hoogwaardige applicatie bouwde. Binnen 4 dagen lag er een pilot klaar, die met dezelfde snelheid en flexibiliteit aan te passen en uit te breiden is.

Oxygen

Het is de bedoeling dat het Betty Blocks platform uiteindelijk voor de volledige vervanging van het huidige systeem zorgt, maar niet met de intentie om het deze na te bouwen. Het is de bedoeling om de processen opnieuw neer te zetten en te verbeteren met inachtneming van de functionaliteit die nu ontbreekt. De naam van het nieuwe systeem is Oxygen.

Betty Blocks legt in eerste instantie de focus voor Oxygen op twee punten; het registratieproces voor het congres van 2016 en de aanvraag & planning van small meetings op ditzelfde congres. De eerste belangrijke deadline is 1 oktober 2015. Vanaf dit moment kan men zich dan registreren voor het congres van maart 2016, zodoende moet de applicatie dan live zijn. Een tweede belangrijke deadline is 1 maart 2016, de maand waarin het congres plaatsvindt en de belangrijkste basisprocessen in Oxygen moeten zijn meegenomen. Tevens zal gedurende het congres het volledige systeem offline op de congreslocatie moeten functioneren zodat geen afhankelijkheid van internet benodigd is.

Doordat dit een omvangrijk traject wordt, zullen Betty Blocks en EAU - zeker voor het komende jaar - zeer nauw samenwerken. 

Subscribe to our newsletter

Subscribe

and share this blog item

  • image description
  • image description

Experience Betty Blocks

this website uses cookies to improve your experience.